Search More
AnasayfaBankalarYapı Kredi
Yapı Kredi Banka Bilgileri
 • Kuruluş Tarihi: 1944
 • Resmi Ad: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  Y. K. Başkanı: Mustafa Vehbi Koç
  Genel Müdür: Hüseyin Faik Açıkalın
 • Swift Kodu: YAPITRISFEX
 • Web: www.yapikredi.com.tr
 • Tarihi:
  Yapı Kredi Bankası A.Ş. 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 1980 yılında Çukurova Holding bünyesine giren bankanın hisse senetleri 28 Mayıs 1987'den itibaren İMKB'de işlem görmeye başlamıştır. 28 Eylül 2005 tarihi itibariyle, daha önce Çukurova Grubu Şirketleri ve Fon'un sahip olduğu % 57,43 oranındaki banka hisseleri, finansal iştirakleri ile birlikte, Koçbank A.Ş.'nin mülkiyetine geçmiştir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin Koçbank A.Ş.'yi, tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte devralmasına ilişkin işlemlere başlanmasına BDDK'nın 30 Mayıs 2006 tarih 5911 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. 1 Ekim 2006 tarih ve 26306 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28 Eylül 2006 tarih ve 1990 sayılı BDDK kararı ile Koçbank A.Ş., tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile birlikte ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ermek suretiyle Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye devredilmiştir.
 • Hakkında:
  Yapı Kredi'nin Vizyonu: Yapı Kredi, finans sektörünün tartışmasız lideri olmayı hedeflemektedir. Yapı Kredi'nin Misyonu: Yapı Kredi'nin misyonu uzun vadeli sürdürülebilir büyüme elde etmek, tüm menfaat sahipleri için değer yaratmak, müşterilerin ve çalışanların ilk tercihi olmaktır. Yapı Kredi'nin Stratejisi: Sağlıklı ve istikrarlı büyüme Sermaye getirisi ve büyüme potansiyeli yüksek alanlarda lider konumun korunması yoluyla ana bankacılık faaliyetlerine odaklanma Hizmet ağının geliştirilmesi ve büyümeye yönelik yatırımlarla piyasa etkinliğinin sürekli olarak artırılması ve bu sayede uzun vadeli sürdürülebilir performansın ve ticari verimliliğin sürekli olarak yükseltilmesi Üstün ve kalıcı müşteri memnuniyeti Müşterilerin değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve çalışması kolay bir banka olmak amacıyla teknoloji ve dağıtım kanallarında yenilikçilik ve sürekli yatırım Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini ön planda tutan yaklaşım Güçlü ve sürdürülebilir kârlılık İş kolu bazlı hizmet modeli sayesinde müşteri ihtiyaçlarını en iyi hizmetle karşılamak ve rekabetçi konumu güçlendirmek için hizmet maliyetlerinin optimize edilmesi Verimlilik, gider ve risk yönetiminde mükemmelleşme Yapı Kredi'nin Değerleri: Yapı Kredi'nin vizyonu tüm çalışanlar tarafından benimsenen beş ana değer üzerinde yükselmektedir: Özgürlük: Yapı Kredi'li, düşüncelerini uygun ve yapıcı yöntemlerle her ortamda, açıklıkla ve rahatlıkla ifade eder. Yapı Kredi'li, Banka'nın değerleri çerçevesinde hareket eder, kurumu geleceğe taşıyacak faaliyetlere katılır. Adil Olma: Yapı Kredi'li, çalışma arkadaşlarına, müşterilerine ve Banka'nın menfaat sahiplerine, kişisel çıkarlarını gözetmeksizin, fırsat eşitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir biçimde değerlendirerek karar verir. Yapı Kredi'li, kurumsal ve toplumsal sorumluluklarını ve müşteri memnuniyetine yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken değerlerine ve taahhütlerine uygun davranır. Saygı Duyma: Yapı Kredi'li, iş arkadaşlarının ve müşterilerinin söylemek istediklerini, kim olduklarından bağımsız olarak, anlamak üzere dinler ve önemser. Başkalarının görüşlerine saygı duyar. Kendi görüş ve fikirlerinin de aynı biçimde dikkate alınacağını bilir. Güven: Yapı Kredi'li, bankacılık bilgisi, donanımı ve kurumsal değerlere olan bağlılığıyla iş arkadaşları, müşterileri ve diğer menfaat sahipleri arasında güven yaratır. Yapı Kredi'li, yetki ve sorumluluk verdiği insanlara güvenir. Banka'nın kurumsal değerlerine uygun olarak Yapı Kredi'li, verdiği sözü zamanında ve eksiksiz olarak en iyi biçimde yerine getirir. Tutamayacağı sözü vermez. Sorunları ve hataları sahiplenir, çözüme ulaştırır ve sonuçlarını takip eder. Açıklık: Yapı Kredi'li, kendi alanıyla ilgili kurumsal bilgileri iş arkadaşları, müşterileri ve diğer menfaat sahipleriyle gizlilik ilkelerine uyarak, anlaşılır bir biçimde ve zamanında paylaşır; bu bilgileri ulaşılabilir kılar. Yapı Kredi'li, düşüncelerini de aynı açıklıkla ortaya koyar.

Yapı Kredi Hakkında Konuşulanlar


Yapı Kredi Türkiye Şubeleri


Yapı Kredi İle İlgili Resimler


Yapı Kredi Hakkında Yorum Yap